La setmana passada es va publicar un nou article on s’avaluava l’ús del test Liposcale® com a predictor de malaltia cardiovascular prematura de l’estudi PRESARV-SIGUI, on, més enllà dels nivells de c-LDL, es demostrava la rellevància tant de la composició com de la grandària de lipoproteïnes, paràmetres que s’obtenen mitjançant la utilització del test Liposcale®.

El test Liposcale®, dissenyat per a la caracterització exhaustiva del perfil complet lipoproteic, permet avançar en l’estimació del risc de malaltia cardivascular (ECV) aportant paràmetres complementaris que reflecteixen la salut cardiometabólica dels pacients. Permet determinar tant el perfil lipídic bàsic compost de colesterol total, LDL, HDL, no-HDL i triglicèrids, com un perfil lipoproteic més avançat que inclou la composició lipídica, la grandària i la concentració de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL, i HDL), així com la concentració de partícules de 9 subclasses. Aquesta caracterització exhaustiva del perfil de lipoproteïnes facilita la detecció d’individus que presenten un risc de ECV incrementat.

El test Liposcale®, a més de ser una eina de gran utilitat tant en estudis de recerca com en assajos clínics, ja es comercialitza en la pràctica clínica en diferents hospitals i laboratoris d’anàlisis clíniques. Pots veure un exemple de l’informe clínic que s’obté del Test Liposcale® aquí. Contacta amb nosaltres si vols més informació sobre els nostres serveis.