Treball final de grau a Biosfer Teslab

Cada any a Biosfer Teslab, tenim la sort de comptar amb estudiants que fan des de les pràctiques curriculars del grau que estiguin cursant fins al Treball final de grau i el de màster.

Durant aquest temps, hem tingut la sort de comptar amb estudiants de diverses universitats com la URV, la UOC, la UPC i la UV entre d’altres.

Per a Nosaltres és un gran valor afegit tenir estudiants joves i motivats que ens ajuden a realitzar projectes que no podem fer en el dia a dia.

Un d’aquests projectes el va realitzar Pau Homs, com a treball final de grau del Grau de Biotecnologia impartit per la Universitat Rovira i virgili i pretenia optimitzar i automatitzar el protocol d’extracció dels lípids a partir de sèrum humà per a una posterior anàlisi lipidòmica emprant l’espectrsocòpia de ressonància magnètica nuclear (1H-RMN).

A continuació, es pot llegir un resum del treball realitzat per el Pau:

Final thesis degree

La lipidòmica és la ciència que estudia els lípids a gran escala, generant perfils de les diferents famílies lipídiques biogèniques, l’estudi exhaustiu de les vies metabòliques i la interpretació de la importància fisiològica, basada en tècniques de química analítica i anàlisis estadístiques.

Gràcies a la seva importància, en aquest treball es busca optimitzar i automatitzar el protocol d’extracció dels lípids a partir de sèrum humà per a una posterior anàlisi lipidòmica emprant espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (1H-RMN). Així, es va analitzar el protocol per detectar dos possibles punts crítics: la liofilització de les mostres i la congelació de la fase orgànica amb solvent d’extracció i sense. No es van observar diferències significatives entre les dues condicions en tots dos casos. En el cas de la liofilització, es va observar una predominància de l’efecte biològic sobre l’efecte analític, per la qual cosa es va decidir liofilitzar les mostres per facilitar l’automatització del procés.

En el cas de la congelació, és preferible emmagatzemar la fase orgànica sense els solvents d’extracció, però en cas que no sigui possible, qualsevol conjunt de mostres s’ha de tractar amb les mateixes condicions.

Per tal d’automatitzar el protocol, es va programar el robot dispensador de líquids «Agilent Bravo Automated Liquid Handling Platform» per automatitzar la resuspensió de la mostra després de ser liofilitzada i l’extracció de la fase orgànica. Es van observar coeficients de variacions menors quan es realitza el protocol automatitzat, així com una superposició gairebé perfecta dels espectres de RMN de les alíquotes tractades automàticament, a diferència de les tractades manualment.

Final thesis degree

 

 

«Durant la meva estada a Biosfer Teslab per tal de desenvolupar el meu Treball de Fi de Grau, he pogut portar a la pràctica diferents coneixements teòrics adquirits a diferents assignatures del Grau en Biotecnologia. A més, aquesta estada de pràctiques m’ha permès entrar en contacte amb equipament de laboratori d’última generació com el liofilitzador, el robot dispensador de líquids i l’espectròmetre de RMN. Els coneixements adquirits, tant de treball de laboratori com de tractament de dades han estat de molta ajuda per la meva formació acadèmica i professional. L’estada a Biosfer Teslab ha estat el meu primer contacte amb treballar en una empresa de l’àmbit científic, i per tant m’ha ajudat a créixer tant professionalment com personalment.»