Del 12 al 15 de novembre va tenir lloc el The liver Meeting Organitzat per l’Associació Americana per l’estudi de malalties del Fetge (AASLD). La missió de l’associació és avançar i disseminar la ciència i la pràctica de l’hepatologia, i promoure la salut del fetge.

Aquest any, Biosfer Teslab, juntament amb OWL Metabolomics, La universitat de medicina d’indiana i Zydus Therapeutics va tenir l’oportunitat de presentar el pòster titulat “Saroglitzar is Associated with Improved Arterial Contour and Cardiovascular Risk in Patients with NAFLD”.

Les malalties cardiometabòliques (MCM) són la primera causa de morbimortalitat a nivell mundial, i l’acumulació de lípids i la inflamació -a les artèries i fetge- són els seus principals processos etiològics subjacents.

NAFLD / STEATOHEPATITIS (Malaltia metabòlica associada al fetge gras) com a manifestació hepàtica del síndrome metabòlic ha rebut molta atenció a causa de l’enorme creixement en la població de la diabetis tipus 2 (DM2) i l’obesitat, no només als països occidentals sinó a tot el món.

Per a aquesta comesa, l’empresa Zidus Therapeutics ha desenvolupat Saroglitazar, un fàrmac, del qual ja se n’ha comprovat l’eficàcia davant la determinació d’ALT (alanina aminotransferasa), el greix hepàtic i la dislipidèmia en pacients amb NAFLD/NASH. L’avaluació dels efectes del Saroglitazar en els processos ateroscleròtics i el Risc Cardiovascular de l’individu, tot i això, seguia sent un repte a causa de la complexitat de treballar amb un elevat nombre de paràmetres de lipoproteïnes (LPP) i la interacció entre elles.

En aquest sentit, es van avaluar globalment els efectes del fàrmac sobre les lipoproteïnes, mitjançant la metabolòmica, que influeixen en el risc cardiovascular i el seu impacte en els participants de l’assaig fent una anàlisi lipídic mitjançant el test Liposcale a un nombre de participants que havien rebut placebo o diferents dosis de Saroglitazar durant un determinat període de temps.

A l’estudi realitzat es va poder comprovar que efectivament l’administració del Saroglitazar reduïa el risc cardiovascular en pacients amb NAFLD.