Els dies 17 i 18 de Març van tenir lloc les 17a Jornades sobre hipertrigliceridemia i les 8a Jornades de les unitats de lípids organitzat per la Societat Espanyola d’Arterioesclerosi (SEA), en les quals la Dra. Daiana Ibarretxe va realitzar una ponència titulada “Marcadors lipídics i inflamatoris en la isquèmia prematura” en la sessió Dislipèmia i risc cardiovascular en situacions especials. En ella va presentar l’ús tant del perfil de lipoproteïnes com el de glicoproteïnes de Biosfer Teslab com una eina de gran utilitat per a la valoració del risc cardiovascular.

SEA lipoproteínas
La Dra. Daiana Ibarretxe presentant els resultats del Test Liposcale®

ABSTRACT

Les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mortalitat al nostre país, no obstant això, existeixen episodis de ECV en pacients la concentració plasmàtica dels quals de c-LDL es troba dins dels objectius terapèutics. 

La patogènia de la malaltia ateromatosa és multifactorial. En el desenvolupament de les lesions vasculars, intervenen mecanismes bioquímics i cel·lulars diversos com la inflamació, l’oxidació, la fibrosi o la proliferació i migració cel·lular, entre altres. Aquestes alteracions s’activen en resposta a diversos danys produïts en la capa íntima arterial. El paper etiològic del colesterol en l’arterioesclerosi està àmpliament demostrat i es coneix que no pot aconseguir la paret arterial per si mateix, sinó formant part de les partícules lipoproteiques. Les lipoproteïnes riques en triglicèrids (LRT) dipositen colesterol introduint-ho en els macròfags i activant els mecanismes inflamatoris, les LDL penetrant en la paret i sent retingudes amb major o menor afinitat segons la seva grandària. És a dir, el factor determinant del potencial aterogen són les partícules lipoproteiques, el seu número, la seva grandària i la seva composició.

El metabolisme lipídic és més complex del que sembla segons la determinació d’un perfil lipídic convencional. Mitjançant el test avançat de lipoproteïnes Liposcale®, es poden analitzar diferents lipoproteïnes en les seves respectives subfraccions, i caracteritzar-les quant a composició i grandària, a més de quantificar el número de cadascuna d’aquestes partícules. Això, aporta informació addicional per a l’abordatge dels pacients amb alteracions metabòliques o malalties cardiovasculars establertes. En els pacients en els qui persisteix un risc residual malgrat un abordatge òptim, la RMN aporta dades addicionals, atès que, més enllà de les variables lipídiques convencionals, solen persistir modificacions qualitatives que impacten en el pronòstic d’aquests pacients.

D’altra banda, la inflamació és un mecanisme fisiopatològic de l’arterioesclerosi àmpliament estudiat; en aquest context, al llarg d’aquests anys, múltiples mediadors han estat proposats com biomarcadors. Les glicoproteïnes sèriques de fase aguda augmenten en el fetge durant la fase d’inflamació sistèmica i a causa de les seves característiques bioquímiques comunes úniques, poden mesurar-se mitjançant 1H-NMR. Es determinen tres senyals de RMN que es denominen, Glyc-A, Glyc-B i Glyc- F. Especialment les concentracions de Glyc-A se han associat a diverses malalties inflamatòries com l’artritis reumatoide o infeccions cròniques com la deguda al VIH. La sensibilitat de la tècnica permet avaluar la presència d’activitat inflamatòria subclínica el que la fa especialment interessant en situacions d’inflamació lleu però crònica com ocorre en les malalties cardiovasculars i unes certes situacions metabòliques com la diabetis o l’obesitat.

En un estudi recent s’ha publicat que el perfil de glicoproteïnes mesurat per 1H-NMR, sembla ser un marcador robust d’inflamació en població amb hipercolesterolèmia familiar (FH) i podria considerar-se un marcador pronòstic cardiovascular. 

La combinació de l’anàlisi lipo i glicoproteic, que es realitza en la mateixa obtenció de senyal per RMN, ha de permetre el desenvolupament d’una eina de gran utilitat clínica per a valorar el risc cardiovascular.

REFERÈNCIES

Pintó X; Masana L; Civeira F; Real J; Ibarretxe D, Candas B, et al. Consensus document of an expert group from the Spanish Society of Arteriosclerosis (SEA) on the clinical use of nuclear magnetic resonance to assess lipoprotein metabolism (Liposcale®). Clin Investig Arterioscler. 2020;32:219 – 229. 

Masana L; Ibarretxe D. Magnetic resonance-assessed lipoprotein profile. The time has come for its clinical use. Rev Esp Cardiol (Engl Ed).2022; 75:5 – 8.

Akinkuolie, A. O., Buring, J. E., Ridker, P. M., & Mora, S. A novel protein glycan biomarker and future cardiovascular disease events. Journal of the American Heart Association. 2014; 3(5), e001221. 

Akinkuolie, A. O., Pradhan, A. D., Buring, J. E., Ridker, P. M., & Mora, S. Novel Protein Glycan Side-Chain Biomarker and Risk of Incident Type 2 Diabetes Mellitus Significance. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2015;35(6).

Otvos, J. D., Guyton, J. R., Connelly, M. A., Akapame, S., Bittner, V., Kopecky, S. L., et al. Relations of GlycA and lipoprotein particle subspecies with cardiovascular events and mortality: A post hoc analysis of the AIM-HIGH trial. J Clin Lipidol. 2018; 12(2):348-355.e2.

Bartlett DB, Connelly MA, AbouAssi, H, Bateman, LA, Tune, KN, Huebner, JL, et al. A novel inflammatory biomarker, GlycA, associates with disease activity in rheumatoid arthritis and cardio-metabolic risk in BMI-matched controls. Arthritis Research & Therapy. 2016;18(1), 86.

Malo AI, Girona J, Ibarretxe D, Rodríguez-Borjabad C, Amigó N, Plana N, Masana L. Serum glycoproteins A and B assessed by 1H-NMR in familial hypercholesterolemia. 2021 Atherosclerosis 330:1–7

SEA lipoproteínas
D'esquerra a dreta el Dr. José Luis Díaz i la Dra. Daiana Ibarretxe.