La Comissió de Selecció del programa «Beques Santander CRUE CEPYME Pràctiques en empresa» ha assignat una beca de mitja jornada a Dani Rodríguez, estudiant del Grau d’Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili, per a realitzar les pràctiques a Biosfer Teslab per un període de tres mesos.