Els dies 28 i 29 d’abril del 2021, 50 científics de diferents camps d’especialització es van reunir al tercer workshop online de la CIAO, en el que Biosfer Teslab va tenir la gran oportunitat de participar. El projecte de la CIAO «Modelització de la patogènesi de la COVID-19 en el marc de la via de resultats adversos (AOP)» té com a objectiu construir un conjunt holístic dels coneixements científics disponibles sobre la COVID-19 utilitzant el marc AOP. Una AOP individual descriu la progressió de la malaltia desde el contacte inicial amb el virus SARS-CoV-2 a través d’esdeveniments biològics clau (KE) cap a un resultat advers, com ara la dificultat respiratòria, l’ansòmia o la fallada multiorgànica. L’acoblament dels AOP individuals en una xarxa posa de manifest que els KE compartits són nodes biològics centrals implicats en els múltiples resultats observats als pacients de COVID-19. Durant el workshop, es van presentar les claus i procediments d’acció establerts fins ara pels membres de la CIAO i es van situar en una línia de temps del curs de la malaltia. També es van abordar els factors moduladors que influeixen en la progressió i la gravetat de la malaltia, així com els factors que van més enllà dels fenòmens purament biològics. La CIAO es basa en un esforç de crowdsourcing interdisciplinari, per la qual cosa també es van debatre enfocaments per ampliar la xarxa de la CIAO ampliant la multitud i arribant a les parts interessades. Per concloure el workshop, es va decidir que els AOPs/KEs es consolidaran encara més, integrant les variants virals i la COVID llarg quan sigui rellevant, mentre que es llençarà una campanya de divulgació per ampliar la multitud científica de la CIAO.