La Comissió de Selecció del programa «Beques Santander CRUE CEPYME Pràctiques en empresa» ha assignat una beca de jornada completa a Carolina Sánchez, estudiant del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, per a realitzar les pràctiques a Biosfer Teslab per un període de tres mesos.