L’objectiu del programa Start-Up Catalonia és que cada empresa redueixi el període de validació i d’arribada al mercat del seu producte o servei i aconsegueixi que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement. L’Start-up Catalonia s’emmarca en la iniciativa Catalunya Emprèn de la Generalitat que impulsa i unifica les polítiques de foment de l’emprenedoria.

Foto: ReusDiari.cat.
Foto: ReusDiari.cat.

Més informació a la notícia original: http://www.naciodigital.cat/delcamp/reusdiari/noticia/8102