Biosfer Teslab ha rebut per part de la Cambra de Comerç de Reus una ajuda competitiva Xpande Digital 2020 per a la digitalització internacional! Aquesta actuació està cofinançada amb fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de la Unió Europea.

Es tracta d’un ajut per donar suport a la digitalització de les PIMES, com a part també de la seva estratègia internacional, l’objectiu principal és millorar els processos d’internacionalització de les Pimes i la seva capacitat per operar en entorns digitals globals, mitjançant la implementació de Plans d’Acció de Màrqueting Digital Internacional.