Anàlisi Metabolòmica de Plasma i Sèrum

Imatge completa del perfil metabolòmic

La nostra plataforma metabolómica realitza una anàlisi exhaustiva amb més de 50 metabòlits sanguinis, incloent-hi el panell lipídic tradicional, la caracterització avançada de les lipoproteïnes, els marcadors inflamatoris i el perfil d’àcids grassos. Aquesta informació proporciona una imatge completa del perfil metabòlic de l’individu.

 
EN Serum

Liposcale®, un test avançat de prevenció del risc cardiovascular​

Liposcale®  ha estat desenvolupat per a determinar tant el perfil lipídic bàsic compost per colesterol total, LDL, HDL, no HDL i triglicèrids, com un perfil lipoproteic avançat que inclou la composició lipídica, la grandària de les partícules i la concentració de 9 subclasses de lipoproteïnes LDL i HDL VLDL.

Com començar

Mostra de sèrum o plasma:

Volum – 250 μl

Acceleri els resultats de la recerca amb la nostra tecnologia automatitzada​

Sol·liciti el pressupost i rebi el formulari de presentació.
 

Enviï les mostres al nostre centre, on seran analitzades.
 

Rebi els resultats de la caracterització metabolòmica i posi’s en contacte amb nosaltres si té algun dubte.
 

El nostre servei​

Robustesa i reproductibilitat

Resultats quantitatius i comparables en diferents estudis.
 

Escaneig ràpid​

Disposem d’una plataforma tecnològica totalment automatitzada
 

Assistència personalitzada

Atenció personalitzada

El nostre valor afegit​

Qualitat

Biosfer Teslab compta amb les certificacions ISO 9001 i ISO 13485.
 

Experiència

El nostre equip de recerca està disponible per a respondre a qualsevol pregunta sobre les dades i l’anàlisi.
 

Anàlisi de dades​

Disposem de bases de dades poblacionals que poden utilitzar-se per a comparar els valors normals.
 

Vols saber-ne més?