El Test Liposcale

Lípids en sang y lipoproteïnes

El colesterol i els triglicèrids són lípids que compleixen funcions essencials en el nostre organisme. El colesterol és un bloc fonamental de les membranes cel·lulars i participa en la síntesi d’hormones, mentre que els triglicèrids serveixen de reserva energètica per als nostres músculs. Tots dos viatgen pel torrent sanguini transportats dins d’unes estructures macromoleculars anomenades lipoproteïnes. 

Figura 1. Simulació d’una lipoproteïna

Les lipoproteïnes es classifiquen segons la seva composició i densitat en quatre classes: lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL); lipoproteïnes de densitat intermèdia (IDL); lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) i lipoproteïnes d’alta densitat (HDL). 

Figura 2. Subclasses de lipoproteïnes

Les diferents classes de lipoproteïnes tenen diferents efectes sobre el sistema cardiovascular i poden ser perjudicials o beneficioses. Aquestes classes, al seu torn, poden dividir-se en subclasses. Com a resultat del perfil de lipoproteïnes, es poden fer associacions amb perfils característics de risc de sofrir ECV.

Els enfocaments estàndard actuals per a l’elaboració de perfils de lipoproteïnes en sang requereixen molt temps i treball, per la qual cosa es necessiten mètodes de quantificació eficaces per a millorar la detecció de les lipoproteïnes i la prevenció i el diagnòstic de les ECV.

Liposcale® Test

El Test Liposcale® sorgeix de la necessitat de proporcionar als professionals de la salut millors eines que els ajudin a prendre decisions en la seva pràctica diària.

Aquest test es basa en una tecnologia d’alt rendiment que permet una anàlisi exhaustiva del perfil lipoproteic present en el torrent sanguini. Les dades resultants de la caracterització del perfil lipoproteic són essencials en la clínica per a diagnosticar el risc de sofrir una ECV.

Liposcale® ha estat desenvolupat per a determinar tant el perfil lipídic bàsic compost per colesterol total, LDL, HDL, no HDL i triglicèrids, com un perfil lipoproteic avançat que inclou la composició lipídica, la grandària i la concentració de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL), així com la concentració de partícules de 9 subclasses. A continuació es mostren totes les variables que s’obtenen després de la prova:

Tabla 1. Paràmetres obtinguts de Liposcale® Test. *VLDL/LDL: nmol/L; HDL: µmol/L

Aquest test ha estat desenvolupat per Biosfer Teslab S.L. i està comercialitzat a nivell europeu per Laboratoris Rubió.

L'informe de Liposcale

El Test Liposcale® genera un informe, diferenciat en dues parts, per a cada pacient.

En la primera part trobem el panell lipídic estàndard i el contorn lipídic. El panell lipídic estàndard inclou els nivells de colesterol total i triglicèrids, així com el colesterol LDL i HDL. A més, s’inclouen algunes variables de la prova avançada com la grandària i el nombre de partícules.

El contorn lipídic: És un model gràfic dissenyat per Biosfer Teslab per a facilitar la interpretació del perfil lipoproteic i la seva associació amb el risc cardiovascular. El contorn lipídic permet una valoració global, visual i ràpida de la situació del metabolisme lipídic del pacient més enllà dels paràmetres tradicionals. La silueta taronja representa la situació del pacient respecte als valors d’una població general de 6000 individus (cercle negre). En el cas de pacients d’alt risc (prevenció secundària), ha de considerar-se el contorn taronja discontinu. El contorn del pacient delimita una àrea central menor quan les variables tenen valors associats a un major risc de desenvolupar malalties cardiovasculars (valors per sobre del valor recomanat en C-VLDL, TG-*VLDL, P-VLDL, C-LDL, TG-*LDL, P-LDL p, TG-*HDL o per sota del valor recomanat en Ø-*LDL, Ø-*HDL, C-HDL i P-HDL m); i una àrea central major en cas contrari. A més, si les variables contribueixen a reduir clarament l’àrea delimitada per la corba, apareixen en vermell en el panell com un semàfor a l’esquerra; en cas contrari, apareixen en verd. Si el valor és similar al recomanat, segons la classificació de les variables abans esmentades, es representa en groc.

liposcale report
Figura 3.Primera part de l’informe de Liposcale

En la segona part trobem el panell lipídic ampliat, que inclou totes les variables resultants del Liposcale® Test, amb els valors recomanats per a cadascuna de les variables. A més, al costat de cada variable trobem una barra que representa els percentils en una població de referència (que inclou 6000 individus de la població general d’homes i dones entre 15 i 85 anys). 

liposcale report
Figura 4. Segona part de l’informe de Liposcale

Vols saber-ne més?

Aplicacions

El test Liposcale® ajuda a prendre decisions preventives i terapèutiques personalitzades en l’estimació i abordatge del risc de ECV. Aquesta caracterització exhaustiva del perfil lipoproteic facilita la detecció dels individus amb major risc de ECV

El test Liposcale® permet avaluar les modificacions del perfil lipídic en intervencions nutricionals o farmacològiques, podent conèixer els efectes de la intervenció sobre el metabolisme lipídic.