La Nostra Història

Descobreix la nostra història i com va sorgir aquesta empresa
 

Biosfer Teslab és una empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV). Opera en el camp del diagnòstic in vitro amb l’objectiu de prestar serveis analítics per a l’estudi i seguiment de les alteracions del metabolisme amb la finalitat d’avançar en el coneixement i millorar la salut de les persones.

Institut Pere Virgili logo

Biosfer Teslab es va fundar al desembre de 2013 amb l’objectiu de desenvolupar sistemes de diagnòstic in vitro per a buscar nous biomarcadors de malalties, aplicant la tecnologia d’anàlisi de ressonància magnètica nuclear (RMN) en mostres de plasma. Aquesta vocació va permetre a l’empresa desenvolupar un test avançat de lipoproteïnes (Liposcale® Test) basat en l’anàlisi del senyal de RMN dels grups metil i metilè, que constitueixen el colesterol i els triglicèrids transportats per les lipoproteïnes, i que permeten caracteritzar exhaustivament el perfil lipoproteic en els seus diferents components. 

“No hi ha problema que no puguem resoldre junts”
 

biosfer teslab team
liposcale logo

Al llarg dels anys, Biosfer ha continuat apostant per la innovació i el desenvolupament constant. Això ha permès a l’empresa rebre finançament d’institucions que donen suport al desenvolupament de projectes d’innovació competitius. A causa d’aquest impuls, l’empresa ha aconseguit avançar en l’extracció d’informació dels espectres de RMN, validant l’ús de l’espectroscòpia de RMN per a la caracterització de biofluidos i biotejidos en entorns de recerca biomèdica i clínica, podent oferir un perfil global de metabolómica per RMN que inclou, a més del perfil de lipoproteïnes (test Liposcale®), el perfil de glicoproteïnes, la caracterització del metaboloma del plasma aquós (LMWM) i la caracterització del lipidoma. 

Gràcies a l’esperit innovador de l’empresa i a les més de 30.000 mostres mostres analitzades en el marc de les seves recerques, l’empresa ha transformat la informació utilitzada en l’àmbit de la recerca biomèdica en un nou producte únic i innovador a l’abast del públic: el MetBalanceTest.
 

MetBalanceTest  tradueix la informació molecular basada en la metabolòmica en una completa eina que combina les prestacions d’una única anàlisi de sang per RMN, juntament amb eines d’intel·ligència artificial i visualització de dades per a avaluar l’estat del teu metabolisme utilitzant la medicina de precisió personalitzada des d’un enfocament holístic i tenint en compte els principals aspectes que poden afectar el teu equilibri metabòlic i per tant al teu benestar.
  

 MetBalanceTest  serveix de guia global per a millorar la salut de l’individu i revolucionar la manera de cuidar-se, ja que genera imatges explicatives de la seva edat metabòlica i del seu estat de salut metabòlic, permetent-li comparar aquests valors amb la seva edat real i veure clarament si necessita millorar la seva salut.
 

El Nostre Equip​

Biosfer Teslab està compost per un equip multidisciplinari i altament capacitat, amb una llarga trajectòria en el camp de la recerca i una àmplia experiència a portar al mercat productes elaborats en un entorn de recerca.
 

Núria Amigó Grau

CEO & Co-Founder

Llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona, Màster en Biofísica per la Universitat de Barcelona i Doctora en Enginyeria Biomèdica per la Universitat Rovira i Virgili.
 

Daniel Rodríguez

Daniel Rodríguez Romeu

Software Developer

Graduat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents per la Universitat Rovira i Virgili.
 

Sara Samino Gené

Quality Manager

Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en Nutrició i Metabolisme i Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral. Doctora en Bioquímica per la URV.
 

Neus Martínez

Neus Martínez-Micaelo

Data Scientist

Enginyera Agrònoma per la Universitat de Lleida i llicenciada en biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en Nutrició i Metabolisme i Màster en Bioinformàtica. Doctora en Bioquímica per la URV.
 

Lydia Cabau

Project Manager

Llicenciada en Química, Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster en Nanociència i Nanotecnologia per la Universitat Rovira i Virigili (URV). Doctora en Química pel ICIQ i la URV.
 

Carla Merino

Carla Merino Ruiz

Lab Manager

Graduada en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en Laboratori d’Anàlisis Clíniques per la Universitat Pompeu Fabra i Doctora en metabolòmica aplicada a la salut ambiental per la URV. 

Cristina

Cristina Zincu

Lab Technician

CFGS d’Anàlisi i Control de Qualitat.
 

Oria Soler Boronat

Junior Researcher

Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Màster Interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament.