Metabolòmica: La medicina personalitzada de precisió avança

Amb les tecnologies òmiques podem obtenir una visió més imparcial i completa dels canvis moleculars que ocorren en diferents estats de malaltia.

Pensa en les malalties cardiovasculars i, per tant, en el COR.

Sabies que batega al llarg d’una vida més de 3.000 milions de vegades? És l’òrgan metabòlicament més exigent de l’organisme. Necessita un constant subministrament d’energia, i és precisament per això pel que els trastorns en el metabolisme energètic cardíac són la base de la majoria de les malalties cardiovasculars. D’igual manera, malalties com la diabetis, la qual provoca alteracions sistèmiques del metabolisme, afecten directament el sistema cardiovascular.

Resultat: Aquestes variacions en el metabolisme sistèmic i cardíac conformen un cercle viciós que causa i cronifica les malalties cardiovasculars.

 


En aquest context, no té sentit un enfocament de biomarcador únic ni pressuposar que tots els pacients comparteixin un fenotip similar i responguin de la mateixa manera a una teràpia concreta. Els processos moleculars més pròxims als estats de malaltia són més ben identificats mitjançant la metabolòmica, la qual proporciona una integració funcional de la variació genètica, transcriptòmica i proteòmica, així com els factors ambientals com la dieta, la variació en la microbiota o l’activitat física.

Estudiant el metaboloma podem obtenir informació important sobre la patogènia de les malalties cardiovasculars i avaluar el seu risc, a més d’oferir el potencial per a identificar nous biomarcadors de rellevància clínica. A Biosfer Teslab S.L caracteritzem el perfil de lipoproteïnes i/o de glicoproteïnes plasmàtiques utilitzant RMN. Mitjançant el nostre test Liposcale® podem avaluar el perfil avançat de lipoproteïnes de cada pacient de manera completa i personalitzada i la identificació de les glicoproteïnes poden servir com a potencials marcadors del grau d’inflamació associat, podent ser complementàries a la mesura de proteïna C reactiva usada tradicionalment com a marcador d’inflamació (ver).

El propòsit de Biosfer Teslab S.L és contribuir a l’avanç del coneixement en malalties cardiovasculars i la seva traducció en una millora directa en la salut i qualitat de vida de les persones. Donem suport als professionals de la salut proporcionant serveis analítics per a estudiar i monitorar les alteracions del metabolisme amb l’objectiu de millorar el control del risc cardiovascular mitjançant un perfil metabolòmic per RMN global.

Et puges al tren de la medicina personalitzada de precisió amb la metabolòmica o el deixaràs passar?

Metabolòmica