Filosofia

Missió

Proporcionar serveis d’anàlisi de fluids i teixits biològics per RMN i desenvolupar software mèdic, per ajudar i facilitar a professionals sanitaris i a la comunitat científica a estudiar, diagnosticar i tractar alteracions metabòliques amb la finalitat d’avançar en el coneixement i la millora de la salut de les persones.

Visió

Ser una empresa biotecnològica de referència, ben connectada amb els principals actors que conformen la xarxa de recerca biomèdica internacional i compromesa amb la innovació i la millora continuada.

Valors

  • Transparència
  • Col·laboració
  • Professionalitat
  • Territorialitat
  • Multidisciplinaritat

Politica de la Qualitat