Skip to content

L’empresa i la nostra filosofia

Empresa

Biosfer Teslab, empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV), opera en el sector del diagnòstic in vitro amb l’objectiu de proporcionar serveis analítics per estudiar i monitoritzar les alteracions del metabolisme amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en la millora de la salut de les persones.

Biosfer Teslab es va crear amb la voluntat de reduir al màxim el temps entre els resultats científics bàsics i la seva aplicació futura als pacients, per convertir-se en una empresa de referència a escala europea en l’anàlisi de bio-fluids, mitjançant la tecnologia d’alt rendiment de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

Fruit d’aquesta vocació, neix el test Liposcale®, revolucionant la caracterització del perfil de lipoproteïnes (partícules que transporten els lípids pel torrent sanguini) en permetre determinar de manera directa i ràpida la grandària, la composició lipídica i el nombre de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL), així com la concentració de partícules de nou subclasses diferents, sense haver de fraccionar el sèrum sanguini.

Des d’agost de 2014, Laboratoris Rubio, empresa farmacèutica familiar especialitzada en solucions terapèutiques de malalties de baixa prevalença, ha entrat a formar part del capital social de Biosfer Teslab possibilitant el desenvolupament industrial del test Liposcale® amb l’objectiu de llançar la prova a nivell europeu. A més Laboratoris Rubió són els comercialitzadors a nivell nacional i europeu del test Liposcale®.

A més a més, a Biosfer Teslab apostem per una constant innovació tecnològica per proporcionar sempre el millor servei als nostres clients. La nostra àmplia experiència en RMN ens ha permès ampliar la nostra cartera de serveis podent oferir també la caracterització de metabòlits de baix pes molecular en sèrum intacte, el test de glicoproteïnes en sèrum intacte, lipidómica de sèrum, de cultius cel·lulars i de teixits (tant animals com a humans) i caracterització de metabòlits aquosos per a cultius cel·lulars, medis de cultiu i teixits/biòpsies (tant animals com a humans).

Recorregut de Biosfer Teslab

Recorregut de Biosfer Teslab


Filosofia

Missió

Proporcionar serveis d’anàlisi de fluids i teixits biològics per RMN i desenvolupar software mèdic, per ajudar i facilitar a professionals sanitaris i a la comunitat científica a estudiar, diagnosticar i tractar alteracions metabòliques amb la finalitat d’avançar en el coneixement i la millora de la salut de les persones.

Visió

Ser una empresa biotecnològica de referència, ben connectada amb els principals actors que conformen la xarxa de recerca biomèdica internacional i compromesa amb la innovació i la millora continuada.

Valors

    • Transparència
    • Col·laboració
    • Professionalitat
    • Territorialitat
    • Multidisciplinaritat

Politica de la Qualitat