Skip to content

Qui som

Empresa

Biosfer Teslab, empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV), opera en el sector del diagnòstic in vitro amb l’objectiu de proporcionar serveis analítics per estudiar i monitoritzar les alteracions del metabolisme amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en la millora de la salut de les persones.

Biosfer Teslab es va crear amb la voluntat de reduir al màxim el temps entre els resultats científics bàsics i la seva aplicació futura als pacients, per convertir-se en una empresa de referència a escala europea en l’anàlisi de bio-fluids, mitjançant la tecnologia d’alt rendiment de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

Fruit d’aquesta vocació, neix el test Liposcale®, revolucionant la caracterització del perfil de lipoproteïnes (partícules que transporten els lípids pel torrent sanguini) en permetre determinar de manera directa i ràpida la grandària, la composició lipídica i el nombre de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL), així com la concentració de partícules de nou subclasses diferents, sense haver de fraccionar el sèrum sanguini.

Des d’agost de 2014, Laboratoris Rubio, empresa farmacèutica familiar especialitzada en solucions terapèutiques de malalties de baixa prevalença, ha entrat a formar part del capital social de Biosfer Teslab possibilitant el desenvolupament industrial del test Liposcale® amb l’objectiu de llançar la prova a nivell europeu. A més Laboratoris Rubió són els comercialitzadors a nivell nacional i europeu del test Liposcale®.

A més a més, a Biosfer Teslab apostem per una constant innovació tecnològica per proporcionar sempre el millor servei als nostres clients. La nostra àmplia experiència en RMN ens ha permès ampliar la nostra cartera de serveis podent oferir també la caracterització de metabòlits de baix pes molecular en sèrum intacte, el test de glicoproteïnes en sèrum intacte, lipidómica de sèrum, de cultius cel·lulars i de teixits (tant animals com a humans) i caracterització de metabòlits aquosos per a cultius cel·lulars, medis de cultiu i teixits/biòpsies (tant animals com a humans).

Recorregut de Biosfer Teslab

Recorregut de Biosfer Teslab


Filosofia

Missió

Proporcionar serveis d’anàlisi de fluids i teixits biològics per RMN i desenvolupar software mèdic, per ajudar i facilitar a professionals sanitaris i a la comunitat científica a estudiar, diagnosticar i tractar alteracions metabòliques amb la finalitat d’avançar en el coneixement i la millora de la salut de les persones.

Visió

Ser una empresa biotecnològica de referència, ben connectada amb els principals actors que conformen la xarxa de recerca biomèdica internacional i compromesa amb la innovació i la millora continuada.

Valors

    • Transparència
    • Col·laboració
    • Professionalitat
    • Territorialitat
    • Multidisciplinaritat

Politica de la Qualitat


Equip


El nostre valor afegit

Som científics experts en ressonància magnètica nuclear i bioinformàtica. Entenem que cada experiment és únic i per això atenem als nostres clients de manera personalitzada tant consultes com dubtes que puguin sorgir des de l’inici de l’experiment fins a la publicació dels resultats. Tenim gran experiència col·laborant amb diferents grups d’investigació en una àmplia gamma de patologies com així demostren les nostres publicacions.

La ressonància magnètica nuclear és una tècnica d’alt rendiment. Treballem constantment per reduir el temps d’anàlisi amb la finalitat d’oferir preus competitius. D’aquesta manera el client es beneficia de la nostra innovació podent oferir una eina assequible per als projectes de recerca.

A més, oferim personalització de l’anàlisi estadística, que pot incloure des d’anàlisis descriptives, anàlisi univariant, anàlisi multivariant, fins anàlisi de correlacions, models predictius, reconeixement de patrons o estudis epidemiològics. Amb la finalitat d’ajudar al client en la interpretació dels resultats també podem realitzar disseny gràfic personalitzat diferenciant-nos així d’un servei d’anàlisi clàssic.


Socis

Biosfer Teslab S.L. és una spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) fundada al desembre de 2013 a Reus (Tarragona). La seva creació és el fruit dels resultats obtinguts durant la recerca del Dr. Roger Mallol i la Dra. Nuria Amigó en el marc de les seves tesis doctorals. Els socis fundadors de l’empresa van ser els investigadors Dr. Mallol, Dra. Amigó, Dr. Correig i Dr. Masana, conjuntament amb les institucions URV i IISPV.

Des d’agost de 2014, Products and Technology (P&T) (filial de la farmacèutica catalana Laboratoris Rubió) ha entrat a formar part del capital social de Biosfer, possibilitant el desenvolupament industrial i la introducció de noves proves de diagnòstic a la clínica a través d’una infraestructura empresarial més consolidada, del coneixement del mercat i d’una extensa xarxa comercial.

F6oS1gme


Col·laboracions

Plataforma Metabolòmica

La Plataforma Metabolómica és una infraestructura de recerca creada per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el CIBERDEM. A més a més, forma part de l’ Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV). La Plataforma Metabolòmica està dirigida pel Prof. Xavier Correig i té com a objectiu desenvolupar tècniques metabolòmiques i aplicar-les en els àmbits de la biomedicina i la biotecnologia, a partir de la col·laboració científica amb altres grups de recerca o bé com a prestació de serveis. La Plataforma Metabolòmica és l’entorn de recerca on es van desenvolupar les tesis doctorals del Dr. Mallol i la Dra. Amigó. Aquest fet facilita la comunicació entre ambdós entitats beneficiant la sinergia i les col·laboracions

COS i EURECAT

El Centre de Ciències Omiques (COS) és una plataforma tecnològica de suport científic i tècnic a investigadors i empreses de l’àrea de metabolòmica, microimatge de ressonància magnètica nuclear i histopatologia correlativa. Aquest centre, dirigit per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i gestionat per EURECAT, és una infraestructura científica i tècnica única equipada amb les tecnologies més avançades en metabolòmica i proteòmica, complementades amb tecnologies de validació transcriptòmica, genòmica i biomarcadora.

Dins de l’acord de col·laboració entre Biosfer i la URV, la universitat ofereix a l’empresa l’accés als equips del COS, que està equipat amb les últimes tecnologies disponibles en metabolòmica i proteòmica, incloses totes les tecnologies existents, i configurat de diverses maneres per resoldre diferents matrius i problemes que permeten a Biosfer identificar tot tipus de metabòlits en mostres complexes d’una manera integrada i, sobretot, complementària.

INCLIVA i CSIC

Biosfer Teslab té signat un conveni de col·laboració amb INCLIVA (Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Clínic Universitari de València) i un altre amb el CSIC de Madrid en relació amb un pla de desenvolupament conjunt científic i l’ús dels seus equips de RMN en la caracterització de lipoproteïnes en l’àmbit clínic.

BIONAND

Biosfer Teslab col·labora amb el Centre Andaluz de Nanomedicina i Biotecnologia (BIONAND), un centre de naturalesa mixta del Ministeri de Salut i Benestar Social, el Ministeri d’Economia, Innovació, Ciència i Ocupació, i la Universitat de Màlaga, concebut com un espai d’excel·lència investigadora en nanomedicina. Aquest centre forma part del Programa Andalús de Recerca en Nanomedicina, un dels tres programes de recerca en Teràpies Avançades de la Comunitat Autònoma d’Andalusia, juntament amb el Programa de Recerca en Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa, i el de Genètica Clínica i Medicina Genòmica, i disposa d’equips en els que s’ha validat la prova de lipoproteïnes Liposcale® Test.

Altres col·laboracions

Biosfer Teslab també és soci de diferents acords de col·laboració clínica i científica. Biosfer col·labora amb la Societat Espanyola de Nefrologia i amb la Societat Espanyola d’Arteriosclerosi, amb la voluntat de continuar innovant i permetre que la RMN sigui una eina clínica de valor per a l’avenç de la medicina personalitzada.

 


Premis i subvencions

Subvencions i fonts de finançament

Aquestes són les subvencions que ha aconseguit Biosfer Teslab.

Subvencions

Subvenció Torres Quevedosubvencion-enisa-torres-quevedo-embention-1260x580

Subvenció Pla de Doctorats Industrials

logoDI (1) (1) còpia

Subvenció CDTI

BIOSFER TESLAB, SL amb el suport de CDTI en el marc del Programa Operatiu NEOTEC està duent a terme el Projecte de Desenvolupament de noves proves diagnòstiques in vitro basades en espectrometria de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) per a la detecció primerenca de malalties cardiometabòliques i malalties cardiovasculars.

NEOTEC

Subvenció ACCIÓ

BIOSFER TESLAB, SL amb el suport d’ACCIÓ en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 ha dut a terme el “DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ DE TESTS DE DIAGNÒSTIC AVANÇATS D’INFLAMACIÓ I DE RESISTÈNCIA A LA INSULINA PER A LA MILLORA DE L’AVALUACIÓ DEL RISC CARDIOVASCULAR MITJANÇANT RESONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR”  (RD15-1-0013).

Biosfer Teslab, al llarg del projecte, ha desenvolupat un sistema de predicció, mitjançant tests de predicció avançada, que ajuden a millorar l’avaluació de risc cardiovascular en general i a identificar els individus amb risc cardiovascular residual, que passarien desapercebuts amb els factors de risc clàssics.

Concretament, l’empresa ha desenvolupat un test de glicoproteïnes i un test de LMWM que inclou, entre d’altres, aminoàcids ramificats, ja que s’han identificat com a marcadors de processos inflamatoris i de resistència a la insulina respectivament, factors molt rellevants en el desenvolupament de les malalties cardiovasculars.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, dins la convocatòria de la línia d’ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental ha otorgat a Biosfer Teslab una subvenció que suposa la concessió d’un import de 67.728,97 €.

Aquest ajut està programat en l’eix prioritari 1, “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, objectiu específic OE 1.2.2, “Transferència i difusió de tecnologia i cooperació entre empreses i universitats o altres centres de recerca”, línia d’actuació “Projectes col.laboratius de R+D+i” del marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”

Foto

FEDER

INNOWWIDE 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 822273.

 

Fonts de finançament

ENISA: és una empresa pública – depenent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Direcció general d’Indústria i de la Petita i Mitja Empresa– que, des de 1982, participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

Premis

Aquests són els premis que ha guanyat Biosfer Teslab. Tots ells tenen com a principal objectiu promoure la creació d’empreses i de llocs de treball al territori.

Big Booster

header

Premis Reus Empresa

Jove Cambra Internacional Catalunya

Diputació de Tarragona – Premis Emprèn 2014

Premio anual a la Innovación de la Fundación Alberto Elzaburu

2º Premio del Tarragona Open Future


Certificacions

AEMPSL’Agència Espanyola de Medicament i Productes Sanitaris ha proporcionat a Biosfer Teslab una llicència de fabricació de software.

ClLO8Cms

Pime Innovadora:  El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat reconeix la empresa Biosfer Teslab com a empresa innovadora acreditada.

ISO 9001:2015 : Biosfer Teslab disposa de la Certificació de la norma ISO 9001 certificada per TÜVRheinland.

9105083265_233395

ISO 13485:2016: Biosfer Teslab disposa de la Certificació de la norma ISO 13485 certificada per SGS