El test Liposcale

Lípids en sang i lipoproteïnes

El colesterol i els triglicèrids són lípids que compleixen funcions essencials en el nostre organisme. El colesterol constitueix un bloc fonamental de les membranes cel·lulars i participa en la síntesi d’hormones, mentre que els triglicèrids serveixen de reserva energètica als nostres músculs. Tots dos viatgen a través del torrent sanguini transportats a l’interior d’estructures macromoleculars anomenades lipoproteïnes.

Figura 1. Simulació d’una lipoproteïna

Les lipoproteïnes es classifiquen en base a la seva composició i densitat en quatre classes: lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL); lipoproteïnes de densitat intermèdia (IDL); lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) i lipoproteïnes d’alta densitat (HDL).

Figura 2. Classes de lipoproteïnes

Les diferents classes de lipoproteïnes tenen diferents efectes en el sistema cardiovascular i poden ser perjudicials o beneficioses. Aquestes classes al seu torn es poden dividir en subclasses. Com a resultat del perfil lipoproteic es poden fer associacions amb perfils característics de risc de patir malaltia cardiovascular (MCV).

Actualment la determinació del perfil de lipoproteïnes en sang es realitza mitjançant mètodes que requereixen molt de temps i treball, i és per això que es necessiten mètodes de quantificació eficaços per millorar la caracterització de lipoproteïnes i la prevenció i diagnòstic de MCV.

El test Liposcale®

El Test Liposcale sorgeix de la necessitat de proporcionar als professionals de la salut millors eines que els ajudin a prendre decisions en la seva pràctica diària.

Aquest test es basa en una tecnologia d’alt rendiment que permet analitzar exhaustivament el perfil de lipoproteïnes presents en el torrent sanguini. La informació extreta del perfil de lipoproteïnes és essencial a la clínica per diagnosticar el risc de patir MCV.

Liposcale® ha estat desenvolupat per determinar tant el perfil lipídic bàsic compost de colesterol total, LDL, HDL, no-HDL i triglicèrids, com un perfil lipoproteic avançat que inclou la composició lipídica, la mida i la concentració de partícules de les principals classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL, i HDL), així com la concentració de partícules de 9 subclasses. A continuació es mostren totes les variables que s’obtenen després de la realització del test:

Taula 1. Variables resultants del test Liposcale®. *VLDL/LDL: nmol/L; HDL: µmol/L

Aquest Test ha estat desenvolupat per Biosfer Teslab S.L. i és comercialitzat a nivell europeu per Laboratoris Rubió.

Liposcale Report

El Test Liposcale® genera com a resultat un informe, diferenciat en dues parts, per a cada pacient.

A la primera part trobem el panell de lípids estàndard i la silueta lipídica. El panell estàndard inclou els nivells de colesterol i triglicèrids totals, així com el colesterol LDL i HDL. A més, s’afegeixen variables exclusives del test que proporcionen informació addicional sobre la mida i nombre de partícules.

La silueta lipídica: És un model gràfic dissenyat per Biosfer Teslab per facilitar la interpretació del perfil lipoproteic i la seva associació amb el risc cardiovascular. La silueta lipídica permet una valoració global, visual i ràpida, de la situació del metabolisme lipídic del pacient més enllà dels paràmetres tradicionals. La silueta taronja representa la situació del pacient pel que fa als valors d’una població general de 6000 individus (cercle negre). En cas de pacients d’alt risc (prevenció secundària) s’ha de considerar la silueta taronja discontínua. La silueta del pacient delimita una àrea central menor quan les variables presenten valors associats a major risc de desenvolupar malalties cardiovasculars (valors per sobre del valor recomanat en C-VLDL, TG-VLDL, P-VLDL, C-LDL, TG-LDL, p-LDL p, TG-HDL o per sota del valor recomanat en Ø-LDL, Ø-HDL, C-HDL i p-HDL m); i una àrea central més gran en cas contrari. A més, en cas que les variables contribueixin a disminuir clarament l’àrea delimitada per la corba apareixen en vermell en el panell a manera de semàfor de l’esquerra; en cas contrari apareixen en verd. Si el valor és similar al valor recomanat, segons la classificació de les variables esmentades anteriorment, es representa en groc.

Figura 3. Primera part del Test Liposcale®

A la segona part trobem el panell de lípids estès, el qual inclou totes les variables resultants del Test Liposcale®, amb els valors recomanables per a cadascuna de les variables. A més, al costat de cada variable trobem una barra que representa els percentils en una població de referència (que inclou 6000 individus de població general d’homes i dones d’entre 15 a 85 anys).

Figura 4. Segona part del Test Liposcale®

Podem veure un informe complet d’exemple aquí

Aplicacions

El test Liposcale® ajuda a la presa de decisions preventives i terapèutiques personalitzades en l’estimació i l’abordatge del risc de MCV. Aquesta caracterització exhaustiva del perfil de lipoproteïnes facilita la detecció d’individus que presenten un risc de MCV incrementat.

El test Liposcale® permet avaluar les modificacions del perfil de lípids en intervencions nutricionals o farmacològiques, podent conèixer els efectes de la intervenció en el metabolisme lipídic.