Context Biomèdic

Malaltia Cardiovascular

Els canvis en l’estil de vida dels països desenvolupats i emergents afavoreixen l’aparició exponencial de trastorns metabòlics com l’obesitat, la diabetis, i la síndrome metabòlica, entre d’altres. L’aparició d’aquests trastorns ha augmentat dràsticament el nombre d’accidents cardiovasculars, situant les malalties cardiovasculars com la primera causa de mort a tot el món. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 2015 van passar 17,7 milions de morts relacionades amb malalties cardiovasculars, el que va representar el 31% totes les morts a tot el món.

Això fa que l’anàlisi exhaustiva del perfil de lipoproteïnes, així com de metabòlits complementaris associats a un increment de risc, sigui imprescindible per al diagnòstic precoç d’aquestes malalties.

Des de fa anys, la predicció del risc cardiovascular s’ha basat en l’anàlisi, entre d’altres, d’un perfil lipídic bàsic, associant una concentració elevada del colesterol transportat per les LDL o una concentració baixa del colesterol transportat per les HDL a un major risc de patir un esdeveniment cardiovascular. No obstant això, estudis recents han demostrat que el paràmetre clàssic per avaluar el risc cardiovascular, el colesterol LDL (o dolent), no explica tots els casos de malalties cardiovasculars. S’estima que un 50% dels accidents cardiovasculars es produeixen en individus amb nivells normals de colesterol “dolent” o LDL.

En aquest context, la caracterització avançada de lipoproteïnes, de glicoproteïnes i de metabòlits de baix pes molecular associats a risc, complementats amb el perfil lipidómic, és de gran ajuda per al diagnòstic i seguiment de patologies relacionades amb trastorns del metabolisme, permetent l’avaluació del estat de salut dels pacients que presenten alteracions metabòliques i processos inflamatoris, individus amb més risc de desenvolupar diabetis i accidents cardiovasculars.

Càncer

El càncer és la segona causa de mortalitat a Europa, la primera entre els menors de 65 anys. A Espanya, més de 200.000 persones són diagnosticades cada any. Un diagnòstic a temps pot evitar el seu desenvolupament.

Per aquest motiu, l’estudi del metabolisme per a la identificació de biomarcadors bé sigui per la seva prevenció, per al diagnòstic, per l’estratificació de pacients o per fer el seguiment dels pacients, resulta de gran interès amb la finalitat d’adquirir noves eines complementàries per la millora de la salut de les persones.

La caracterització avançada de lipoproteïnes, de glicoproteïnes, de metabòlits de baix pes molecular i/o del perfil lipidòmic, són eines prometedores per a l’estudi dels processos inflamatoris i de les alteracions del metabolisme amb la finalitat d’obtenir empremtes metabòliques, perfils o firmes que caracteritzin l’evolució de el càncer. Aquestes eines poden utilitzar-se en biofluids de pacients, com ara sèrum, orina o femta, encara que també es poden realitzar estudis en teixits, ja siguin de pacients (teixit tumoral o cultius primaris) o bé estudis bàsics en línies cel·lulars.

Altres malalties metabòliques

L’estudi de l’empremta metabòlica d’un pacient, generalment obtinguda de forma no-invasiva a partir de l’anàlisi de biofluids (p. Ex. Sèrum, orina o femta), conté informació relacionada amb factors com la progressió de la malaltia o la resposta a els tractaments.

Per aquest motiu, la caracterització avançada de lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular i/o el perfil lipidòmic, són eines prometedores tant per a la prevenció i diagnòstic de les malalties com per a l’estudi en si d’aquestes malalties amb la finalitat d’obtenir empremtes metabòliques, perfils o signatures que caracteritzin la progressió de la malaltia o la resposta a tractaments.

Tant el sèrum com el plasma són biofluids usats àmpliament com matrius biològiques en la investigació biomèdica per identificar biomarcadors clínicament rellevants. Però aquests perfils metabòlics poden caracteritzar-se també en altres matrius com orina o femta, així com en teixits o línies cel·lulars.

Figura 1. Espectre de 1H-RMN de sèrum