A qui ens dirigim

Els nostres serveis van dirigits tant a universitats, com a centres d’investigació, professionals sanitaris, empreses farmacèutiques, empreses alimentàries, i laboratoris d’anàlisis clíniques que desenvolupin la seva activitat en el camp de les malalties metabòliques. Les aplicacions dels nostres serveis són diverses:

Aplicacions

Som una empresa innovadora, especialitzats en ressonància magnètica nuclear, i busquem proporcionar el millor servei als nostres clients. Per aquest motiu, busquem de forma continuada col·laboradors per a projectes nacionals i internacionals per a la investigació de nous marcadors, mètodes analítics, noves matrius i nous tractaments que promoguin l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions metabòliques de forma més acurada i precisa amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en la millora de la salut de les persones.

Els serveis que ofereix Biosfer Teslab són:

  • El test Liposcale ®
  • LMWM profiling: Caracterització de metabòlits de baix pes molecular en sèrum intacte
    Test de glicoproteïnes en sèrum intacte
  • Lipidómica de sèrum, cultius cel·lulars i teixits (tant animals com humans).
  • Caracterització de metabòlits aquosos en cultius cel·lulars, mitjans de cultiu, femta, orina i teixits tant animals com humans

Aquests serveis poden anar des de l’inici de l’estudi (descripció dels objectius, dimensió i característiques de les mostres, disseny metabòlic) fins al final (processament de les dades i interpretació), obtenint resultats útils, significatius i que ajudin al progrés de la investigació de nostres col·laboradors.