Aplicacions

A qui ens dirigim

Els nostres serveis van dirigits tant a universitats, com a centres d’investigació, professionals sanitaris, empreses farmacèutiques, empreses alimentàries, i laboratoris d’anàlisis clíniques que desenvolupin la seva activitat en el camp de les malalties metabòliques. Les aplicacions dels nostres serveis són diverses:

Aplicacions

Som una empresa innovadora, especialitzats en ressonància magnètica nuclear, i busquem proporcionar el millor servei als nostres clients. Per aquest motiu, busquem de forma continuada col·laboradors per a projectes nacionals i internacionals per a la investigació de nous marcadors, mètodes analítics, noves matrius i nous tractaments que promoguin l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions metabòliques de forma més acurada i precisa amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en la millora de la salut de les persones.

Els serveis que ofereix Biosfer Teslab són:

  • El test Liposcale ®
  • LMWM profiling: Caracterització de metabòlits de baix pes molecular en sèrum intacte
    Test de glicoproteïnes en sèrum intacte
  • Lipidómica de sèrum, cultius cel·lulars i teixits (tant animals com humans).
  • Caracterització de metabòlits aquosos en cultius cel·lulars, mitjans de cultiu, femta, orina i teixits tant animals com humans

Aquests serveis poden anar des de l’inici de l’estudi (descripció dels objectius, dimensió i característiques de les mostres, disseny metabòlic) fins al final (processament de les dades i interpretació), obtenint resultats útils, significatius i que ajudin al progrés de la investigació de nostres col·laboradors.


Context Biomèdic

Malaltia Cardiovascular

Els canvis en l’estil de vida dels països desenvolupats i emergents afavoreixen l’aparició exponencial de trastorns metabòlics com l’obesitat, la diabetis, i la síndrome metabòlica, entre d’altres. L’aparició d’aquests trastorns ha augmentat dràsticament el nombre d’accidents cardiovasculars, situant les malalties cardiovasculars com la primera causa de mort a tot el món. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 2015 van passar 17,7 milions de morts relacionades amb malalties cardiovasculars, el que va representar el 31% totes les morts a tot el món.

Això fa que l’anàlisi exhaustiva del perfil de lipoproteïnes, així com de metabòlits complementaris associats a un increment de risc, sigui imprescindible per al diagnòstic precoç d’aquestes malalties.

Des de fa anys, la predicció del risc cardiovascular s’ha basat en l’anàlisi, entre d’altres, d’un perfil lipídic bàsic, associant una concentració elevada del colesterol transportat per les LDL o una concentració baixa del colesterol transportat per les HDL a un major risc de patir un esdeveniment cardiovascular. No obstant això, estudis recents han demostrat que el paràmetre clàssic per avaluar el risc cardiovascular, el colesterol LDL (o dolent), no explica tots els casos de malalties cardiovasculars. S’estima que un 50% dels accidents cardiovasculars es produeixen en individus amb nivells normals de colesterol “dolent” o LDL.

En aquest context, la caracterització avançada de lipoproteïnes, de glicoproteïnes i de metabòlits de baix pes molecular associats a risc, complementats amb el perfil lipidómic, és de gran ajuda per al diagnòstic i seguiment de patologies relacionades amb trastorns del metabolisme, permetent l’avaluació del estat de salut dels pacients que presenten alteracions metabòliques i processos inflamatoris, individus amb més risc de desenvolupar diabetis i accidents cardiovasculars.