Aplicacions

Els nostres serveis tenen diverses aplicacions que poden ser útils per a molts professionals de diferents camps del coneixement.
 

Qui pot beneficiar-se dels nostres serveis?​

Els nostres serveis estan dirigits a universitats, centres de recerca, professionals de la salut, empreses farmacèutiques, empreses d’alimentació i laboratoris d’anàlisis clíniques que desenvolupen la seva activitat en el camp de les malalties metabòliques. Les aplicacions dels nostres serveis són diverses:
 

main applications of Biosfer Teslab services
Figura 1: Aplicacions principals

Som una empresa innovadora, especialitzada en ressonància magnètica nuclear, i busquem donar el millor servei als nostres clients. Per això, busquem contínuament socis per a projectes nacionals i internacionals per a la recerca de nous marcadors, mètodes analítics, noves matrius i nous tractaments que promoguin l’estudi, la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns metabòlics d’una manera més acurada i precisa.
 

Malalties Cardiometabòliques

Els canvis en l’estil de vida dels països desenvolupats i emergents afavoreixen l’aparició exponencial de trastorns metabòlics com l’obesitat, la diabetis i la síndrome metabòlica, entre altres. L’aparició d’aquests trastorns ha incrementat dràsticament el nombre d’accidents cardiovasculars, situant a les malalties cardiovasculars com la primera causa de mort a nivell mundial. Segons l’Organització Mundial de la Salut, en 2015 es van produir 17,7 milions de morts relacionades amb les malalties cardiovasculars, la qual cosa va suposar el 31% de totes les morts en el món.
 

cardiovascular system
cholesterol

En aquest context, la caracterització avançada de lipoproteïnes, glicoproteïnes i metabòlits de baix pes molecular associats a risc, complementada amb el perfil lipídic, és de gran ajuda per al diagnòstic i seguiment de patologies relacionades amb trastorns del metabolisme, permetent l’avaluació de l’estat de salut de pacients amb trastorns metabòlics i processos inflamatoris, individus amb major risc de desenvolupar diabetis i accidents cardiovasculars. 

Intervencions nutricionals​

Els perfils metabolómics avançats, que inclouen lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular, així com famílies de lípids, són una excel·lent eina per als estudis nutricionals, des dels estudis post-pandrials fins a les intervencions que investiguen la relació entre la ingesta dietètica i la seva relació amb l’estat de salut. L’estudi metabolòmic permet conèixer els canvis metabòlics dels individus que s’han sotmès a intervencions nutricionals, tant en persones sanes com en persones que pateixen una malaltia. 

nutrition

Càncer

El càncer és la segona causa de mort a Europa, la primera entre els menors de 65 anys. A Espanya es diagnostica a més de 200.000 persones cada any. Un diagnòstic a temps pot prevenir el seu desenvolupament.

Per això, l’estudi del metabolisme per a la identificació de biomarcadors, ja sigui per a la seva prevenció, per al diagnòstic, per a l’estratificació de pacients o per al seguiment d’aquests, és de gran interès per a adquirir noves eines complementàries per a millorar la salut de les persones.

cancer
cancer

La caracterització avançada de lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular i/o el perfil lipidómic són eines prometedores per a l’estudi dels processos inflamatoris i les alteracions metabòliques amb la finalitat d’obtenir traces, perfils o signatures metabòliques que caracteritzin el curs del càncer. Aquestes eines es poden utilitzar en biofluids de pacients, com a sèrum, orina o femta, encara que també es poden realitzar estudis en teixits, ja sigui de pacients (teixit tumoral o cultius primaris) o estudis bàsics en línies cel·lulars. 

Malaltia renal crònica​

Aquesta malaltia implica una pèrdua gradual de la funció renal. Els ronyons filtren les deixalles i l’excés de líquids de la sang, que s’eliminen a través de l’orina. La malaltia renal crònica és considerada per l’Organització Mundial de la Salut com un problema de salut pública mundial, directament relacionat amb la diabetis, la hipertensió i l’edat avançada de la població.
 

kidney
kidney

En aquest context, la caracterització metabolòmica avançada, que inclou perfils de lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular, així com famílies de lípids, és una excel·lent eina per a avaluar l’estat de salut d’aquests pacients, amb l’objectiu de millorar el diagnòstic i el tractament de la malaltia més enllà dels marcadors/eines tradicionals. 

Malaltia metabòlica en el creixement fetal/infància​

L’elaboració de perfils metabolómics avançats, que inclouen perfils de lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular, així com famílies de lípids, és una eina excel·lent per a investigar la relació entre la mare i el bebè. L’anàlisi de la sang o del cordó umbilical permet estudiar els efectes metabòlics a curt i llarg termini de la descendència i la seva correlació amb la salut al llarg de la vida. També permet estudiar les complicacions relacionades amb l’embaràs, com la preeclàmpsia i la diabetis gestacional. 

fetal growth

Malaltia autoimmune​

autoimmune disease

Perfils metabolómics avançats que inclouen perfils de lipoproteïnes, glicoproteïnes, metabòlits de baix pes molecular, així com famílies de lípids. És una eina excel·lent per a investigar les malalties autoimmunes. En concret, aquest perfil avançat inclou tant nous marcadors establerts d’inflamació crònica, com GlycA i GlycB, com biomarcadors metabòlics amb l’objectiu de millorar el diagnòstic, comprendre el pronòstic de la malaltia i/o estudiar tractaments per a la mateixa més enllà dels marcadors tradicionals.