Anàlisi Metabolòmica de Teixits i Cultius Cel·lulars

Múltiples vies metabòliques​

La nostra plataforma de metabolòmica realitza una completa anàlisi dels metabòlits en cèl·lules i teixits incloent aminoàcids, productes del metabolisme i la caracterització d’àcids grassos.
 

EN tissue

Com Començar

Mostra de teixit:

25-50 mg (pes sec pulveritzat)

 

Mostra de cultiu cel·lular:

5-10 milions de cèl·lules

Acceleri els resultats de la recerca amb la nostra tecnologia automatitzada​

Sol·liciti el pressupost i rebi el formulari de presentació.
 

Enviï les mostres al nostre centre, on seran analitzades.
 

Rebi els resultats de la caracterització metabolòmica i posi’s en contacte amb nosaltres si té algun dubte.
 

El nostre servei​

Robustesa i reproductibilitat​

Resultats quantitatius i comparables en diferents estudis.
 

Escaneig ràpid​

Disposem d’una plataforma tecnològica totalment automatitzada
 

Personalització

Atenció personalitzada

El nostre valor afegit​

Qualitat

Biosfer Teslab compta amb les certificacions ISO 9001 i ISO 13485.
 

Experiència

El nostre equip de recerca està disponible per a respondre a qualsevol pregunta sobre les dades i l’anàlisi.
 

Anàlisi de dades​

Disposem de bases de dades poblacionals que poden utilitzar-se per a comparar els valors normals.
 

Vols saber-ne més!